top of page

Great article by our friends at Howest on our S-Direct Machine Learning seminar (in Flemish)

9 MAART 2018

Onderwyser leer kunsmatige intelligensie

Dieter Vandroemme en Wouter Gevaert werden zeer hartelijk ontvangen in the University of the Western Cape en hebben tal van interessante mensen ontmoet waaronder Umesh Bawa van het International Relations Office. Het was ook een heel prettig weerzien met Wouter Grove.

De aanleiding voor dit tegenbezoek aan Capetown is het derde S-Direct Seminar. Bij een bezoek aan Zuid-Afrika is een dagje extra aan te raden om ook wat te genieten van dit prachtige land. De foto’s van de uitstap naar Kaap de Goede Hoop maken thuisblijvers jaloers.


See rest of article and photos here:


1 view0 comments
bottom of page